text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 43048-08-4 | Producten #: T4004

Tricyclodecanedimethanol Dimethacrylate (mixture of isomers) (stabilized with MEHQ)


Zuiverheid: >90.0%(GC)
Synoniemen
  • 2-Methyl-2-propenoic Acid 1,1'-[(Octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene)] Ester (mixture of isomers) (stabilized with MEHQ)
  • Bis(hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6]decane Dimethacrylate (mixture of isomers) (stabilized with MEHQ)
  • Bis(methacryloyloxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6]decane (mixture of isomers) (stabilized with MEHQ)
documenten:
25G
€49.00
Neem contact met ons op 14  
500G
€254.00
Neem contact met ons op 16  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T4004
Zuiverheid / Analysemethode >90.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__0H__2__8O__4 = 332.44  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 43048-08-4
Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 90.0 %(total of isomers)
Saponification Value 320.0 to 350.0
NMR confirm to structure
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P280 : Beschermende handschoenen dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 256-062-6
Transport informatie:
UN-nummer UN3082
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917200090
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten