text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 7562-61-0 | Producten #: U0023

(+)-Usnic Acid


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
documenten:
1G
20,00 €
1   7  
25G
165,00 €
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # U0023
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__8H__1__6O__7 = 344.32  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 7562-61-0
Reaxys registratienummer 96698
PubChem product ID 87577753
SDBS 7871
Merck-index (14) 9893
MDL-nummer

MFCD00016878

Specificatie
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 203.0 °C
Specific rotation [a]20/D +485 to +505 deg(C=0.7, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 200 °C
Optische rotatie 495° (C=0.7,CHCl3)
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 231-456-0
RTECS # HP5295050
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932990090
Toepassing
(+)-Usnic acid: A Lichen Metabolite with Antibiotic and Several Interesting Properties

(+)-Usnic acid is one of the most common and abundant lichen metabolites, and well known its antibiotic and several interesting properties.1,2) It is reported that the (+)-usnic acid is effective against a large variety Gram-positive bacterial stains including multi-resistant stains of Streptococcus aureus, enterococci and mycobacteria. (+)-Usnic acid also appears to be against Streptococcus mutans.
On the chemical structure, the absolute configuration of (+)-usnic acid at 9b position has determined by X-ray analysis to be R. 2,3,4) Of plausible tautomers, the low energy 1-oxo, 3-hydroxy confirmation is preferred according to calculations.1,2,3) The enolic 3-hydroxy group has the strongest acidic character (pKa 4.4) due to an inductive effect of the keto group.2) Recently, (+)-usnic acid derivatives are used as an organic ligand.5)

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten