text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 57-13-6 | Producten #: U0077

Urea [for Biochemical Research]


Zuiverheid: >99.0%(N)
Synoniemen
documenten:
5G
€17.00
2   ≥20 
25G
€25.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # U0077
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht CH__4N__2O = 60.06  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 57-13-6
Reaxys registratienummer 635724
PubChem product ID 87561630
Merck-index (14) 9867
MDL-nummer

MFCD00008022

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Protein denaturation test to pass test
Suitability for protein-analysis to pass test
eigenschappen
Smeltpunt 135 °C
oplosbaarheid in water Completely soluble
Graad van oplosbaarheid in water 545 g/l   25 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol,Ethanol
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Chloroform,Ether
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-315-5
RTECS # YR6250000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3105100090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten