text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 165800-06-6 | Producten #: Z0031

Zoledronic Acid Monohydrate


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 1-Hydroxy-2-(1-imidazolyl)ethane-1,1-diphosphonic Acid Monohydrate
documenten:
1G
€29.00
2   ≥20 
5G
€98.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # Z0031
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5H__1__0N__2O__7P__2·H__2O = 290.11  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 165800-06-6
Gerelateerde CAS RN 118072-93-8
Reaxys registratienummer 9667036
PubChem product ID 253662255
Merck-index (14) 10187
MDL-nummer

MFCD00867791

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %(calcd.on anh.substance)
Water 5.5 to 8.8 %
eigenschappen
Smeltpunt 245 °C(dec.)
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 7 g/l   25 °C
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Ethanol,Methanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # SZ8562450
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933299090
Toepassing
Bone Resorption Inhibitor

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten