text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 944401-77-8 | Producten #: A2976

2-Amino-4-fluoropyridine


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
documenten:
1G
€82.00
Neem contact met ons op 8  
5G
€260.00
Neem contact met ons op 12  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2976
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5H__5FN__2 = 112.11  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 944401-77-8
Reaxys registratienummer 15519014
MDL-nummer

MFCD09260906

Specificaties
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 102 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
Documenten
Veiligheidsinformatieblad (SDS) Zoeken
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

• Controleer of het productnummer dat u hebt ingevoerd correct is.

• Als uw informatie juist is en u de gevraagde SDS nog steeds niet kunt bekijken,  alsjeblieft Neem contact met ons op voor meer informatie.

Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Andere documenten