text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1413269-55-2 | Producten #: F1203

2-(4-Fluorophenyl)ethylamine Hydroiodide


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 1-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethane Hydroiodide
  • 4-Fluorophenethylamine Hydroiodide
  • 2-(4-Fluorophenyl)ethylammonium Iodide
documenten:
1G
€71.00
1   Neem contact met ons op
5G
€235.00
Neem contact met ons op 7  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # F1203
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__0FN·HI = 267.09  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 1413269-55-2
Reaxys registratienummer 30585874
Specificaties
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Argentmetric Titration) min. 98.0 %
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2921490090

Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten
Veiligheidsinformatieblad (SDS) Zoeken
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

• Controleer of het productnummer dat u hebt ingevoerd correct is.

• Als uw informatie juist is en u de gevraagde SDS nog steeds niet kunt bekijken,  alsjeblieft Neem contact met ons op voor meer informatie.

Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Andere documenten