text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 59-97-2 | Producten #: T3791

Tolazoline Hydrochloride


Zuiverheid: >99.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 2-Benzylimidazoline Hydrochloride
  • 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride
documenten:
5G
€65.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T3791
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__2N__2·HCl = 196.68  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Hygroscopic,Heat Sensitive
CAS RN 59-97-2
Reaxys registratienummer 3569031
Merck-index (14) 9506
MDL-nummer

MFCD00012693

Specificaties
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 99.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 175 °C
oplosbaarheid in water Completely soluble
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Alcohol
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Chloroform
Oplosbaarheid (zeer licht) Ether
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-447-3
RTECS # NJ2350000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933291000
Toepassing
Tolazoline Hydrochloride: A Competitive α1- and α2-Adrenegic Receptor Antagonist

Tolazoline hydrochloride is a competitive α1- and α2-adrenegic receptor antagonist. Tolazoline is a direct peripheral vasodilator that decrease the peripheral resistance and increases venous capacitance. (The product is for research purpose only.)

References


Documenten
Veiligheidsinformatieblad (SDS) Zoeken
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

• Controleer of het productnummer dat u hebt ingevoerd correct is.

• Als uw informatie juist is en u de gevraagde SDS nog steeds niet kunt bekijken,  alsjeblieft Neem contact met ons op voor meer informatie.

Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Andere documenten