Zoeken op formule

[nl]閉じる
 • Het systeem is gebaseerd op de algemene formule "CxHyElement" waarbij het symbool van de elementen alfabetisch opgenomen werd.

   

 • Anorganische stoffen komen voor samenstellingen die koolstof bevatten. Anorganische stoffen zonder koolstof worden alfabetisch gerangschikt.

  bv. Cl3, BF3, D2O, HBr, HCl, H4N2 (Hydrazine), H3NO (Hydroxylamine)
   

 • Organische stoffen zonder waterstof zoals CCl4 worden opgesomd voor de CH. 
   
 • Zoutzuren worden opgesomd onder de formules van vrije zuren.

  bv. CH3CH2COONa (Propionzuur Natriumzout) ..... C3H6O2
  C6H5SO3Na (Benzeensulfonzuur Natriumzout) ..... C6H6O3S
  C12H25OSO3Na (Dodecylzwavelzuur Natriumzout) ..... C12H26O4S
   

 • Aminozouten, uitgezonderd onium- en diazoniumzouten worden opgesomd onder de formules van de vrije amines.

  bv. CH3NH2・HCl (Methylamine Hydrochloride) → CH5N
  (CH3)4NCl (Tetramethylammonium Chloride) → C4H12ClN
  [(C6H5)3AsCH3] I (Methyltriphenylarsonium Iodide) → C19H18AsI
  [(C6H5)3PCH3] I (Methyltriphenylphosphonium Iodide) → C19H18IP
  NO2C6H4N:N・BF4 (4-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate) → C6H4BF4N3O2
   

 • Kristalwater is weggelaten uit de formule, dus opgenomen bij de formules van watervrije stoffen.

  bv. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH・H2O (DL-Glutamezuur) → C5H9NO4
  HOC6HCH(OH)COOH・xH2O (DL-Hydroxyamandelzuur) → C8H8O4
   

- Gebruik naast de hierboven vermelde opsommingmethode ook de lijst per moleculaire formule. -

[nl]閉じる