Home > Zoektips

Zoektips

New molecule editor, JSME, is now available! Fast start-up. No Java update necessary.

search box

De zoekcriteria invoeren en op "Zoeken" klikken.
Voer maximaal 5 woorden in, gescheiden door een spatie, om een “EN” zoekopdracht in te geven. b.v. Voer “Acetyl Butyl” in om te zoeken naar productnamen die zowel de woorden “Acetyl” en “Butyl” bevatten.

Op de pagina met zoekresultaten is de exacte overeenkomst als eerste weergegeven en de andere resultaten daaronder.

In search results page, exact matched results are displayed first, and other results are displayed below exact matches.
 
De zoektermen moeten als hieronder vermeld worden ingegeven:
Term Zoekterm invoeren
CAS nummer Dubbele namen kunnen afgekort worden.
Voer volledige nummers in. Als het nummer niet volledig is, zal het resultaat niet correct zijn.
MDL nummer "MFCD" kan afgekort worden.
Voer volledige nummers in, inclusief “0”. Onvolledige nummers zullen een onjuist resultaat geven.
Product Code Een letter, gevolgd door vier cijfers invoeren. (b.v. A0001)
Onvolledige nummers zullen een onjuist resultaat geven.
Moleculaire formule Voer de term in met hoofdletters en kleine letters. Klik hier om in detail te zien hoe de moleculaire formule in het juiste formaat ingevoerd moet worden.
anderen In het geval van Griekse letters, voert u deze met Engelse spelling in, niet als Griekse letter.
  b.v. alpha

Naar boven

De zoekcriteria invoeren en op "Zoeken" klikken.

Op de pagina met zoekresultaten is de exacte overeenkomst als eerste weergegeven en de andere resultaten daaronder.

Raadpleeg het volgende om de zoekterm in te voeren.
Term Zoekterm invoeren
CAS nummer Dubbele namen kunnen afgekort worden.
Voer volledige nummers in. Als het nummer niet volledig is, zal het resultaat niet correct zijn.
MDL nummer "MFCD" kan afgekort worden.
Voer volledige nummers in , inclusief “0”. Onvolledige nummers zullen een onjuist resultaat geven.
Productnaam Voer maximaal 5 woorden in, gescheiden door een spatie, om een “EN” zoekopdracht in te geven.
  b.v. Voer “Acetyl Butyl” in om te zoeken naar productnamen die zowel de woorden “Acetyl” en “Butyl” bevatten.
In het geval van Griekse letters, voert u deze met Engelse spelling in, niet als Griekse letter.
  b.v. alpha
Product Code Een letter, gevolgd door vier cijfers invoeren. (b.v. A0001)
Onvolledige nummers zullen een onjuist resultaat geven.
Moleculaire formule Voer de term in met hoofdletters en kleine letters.
Klik hier om in detail te zien hoe de moleculaire formule in het juiste formaat ingevoerd moet worden.
Alle zoekopties Bovengenoemde zoekopdrachten en de inhoud van websites kunnen in een keer opgezocht worden (Behalve het Veiligheidsblad en Analysecertificaat)
Voer maximaal 5 woorden in, gescheiden door een spatie, om een “EN” zoekopdracht in te geven.
  b.v. Voer “Acetyl Butyl” in om te zoeken naar productnamen die zowel de woorden “Acetyl” en “Butyl” bevatten.
In het geval van Griekse letters, voert u deze met Engelse spelling in, niet als Griekse letter.
  b.v. alpha
Moleculair Gewicht Voer in elk tekstvak een getal in om binnen een range van moleculaire gewichten te zoeken.
Voer in elk tekstvak hetzelfde getal in om een specifiek moleculair gewicht te zoeken.
Smeltpunt (sp)/ vriespunt (vrp) Voer in elk tekstvak een getal in om binnen een range van temperaturen te zoeken.
Voer in elk tekstvak hetzelfde getal in om een specifieke temperatuur te zoeken.
Dichtheid Voer in elk tekstvak een getal in om binnen een range van soortelijke gewichten te zoeken.
Voer in elk tekstvak hetzelfde getal in om een specifiek soortelijk gewicht te zoeken.

Naar boven

U kunt zoeken met de structuurformule of in combinatie met trefwoorden

Structure SearchZoeken met de structuurformule
 1. Kies het tekenprogramma, dat u wilt gebruiken en teken een structuurformule.
  SMILES moet direct in de tekstbalk van de zoekopdracht ingevoerd worden.
 2. Kies het type zoekopdracht en klik op “Zoeken”. 

Over het tekenprogramma

JSME Editor

Icon

SMILE
Toont de SMILES van het getekende molecuul.
CLR
Wist het bewerkingsgebied
NEW
Om een molecuul te vinden dat uit meer dan 2 delen bestaat, zoals zout verbindingen, chelaat verbindingen enz, wordt eerst een deel van het molecuul getekend, daarna klikt u op de NEW-knop, en tekent u vervolgens het andere deel van het molecuul. Aanbevolen wordt om een de Substructure Search knop te gebruiken.
DEL
Schakelt over naar de wis-modus (klik op atomen of bindingen om ze te verwijderen)
D-R
Verwijdert functionele groepen – kies deze optie en klik vervolgens op de binding die de groep met de hoofdstructuur verbindt
+/-
Atoomladingen kunnen veranderd worden door de +/- knop
UDO
Ongedaan maken van de laatste bewerking
RETURN
Herhaal de vorige actie
SPIRO
Voeg de volgende ring als een spiro-ring toe.
LEFTKARA
 Teken een nieuwe binding en koolstofketen.  Klik erop of sleep naar het tekengebied.
SANKAKUMARU
 Teken een nieuwe koolstofring. Klik erop of sleep naar het tekengebied.
FG
Open het pop-up menu functionele groepen. Selecteer een functionele groep en klik op het atoom, dat u wil toevoegen.
CPP
 Teken een atoom of wijzig een bestaand atoom, zoals gespecificeerd.
X
"“Niet-organische” atomen of atomen met een niet-standaard valentie kunnen met behulp van de X-toets worden ingevoerd door het specificeren van atomaire SMILES (zonder[] haakje, b.v. Si, Fe2+, NH3+)

Keyboard Shortcuts

ESC
Returns to the standard editing state (carbon, single bond)

For the following functions, press the appropriate key on the keyboard and click the point in the structure where you want to add the atom selected.
 

atoms
C, N, O, P, S, F, I, H correspond to each of the atom labels. L corresponds to Cl and B corresponds to Br.
bonds
- for single bond, = for double bond
rings
3..9 for 3 to 9 membered rings, Ph is 1, furyl 0
groups
a - COOH, e - C≡C, ft - CF3, t - tert. butyl, y - NO2, z - SO2OH
 • De rechter muisklik maakt het mogelijk om het molecuul te kopiëren als SMILES of MOL bestand of plak MOL, SDF of RXN bestanden in de editor.
 • Het molecuul kan worden verplaatst door een muisklik dicht bij het object en vervolgens te slepen naar de gewenste positie.
 • Een molecuul roteren: klik met de muis dicht bij het object en sleep, terwijl u op hetzelfde moment de Shift-toets ingedrukt houdt.

ChemDraw

ChemDraw ActiveX/Plugin Viewer kan niet gebruikt worden.
Als ChemDraw gekozen is als tekenprogramma, moet eerst de ChemDraw software installeren, voor u de structuur kunt tekenen. Raadpleeg de handleiding voor de tekenprocedure.

SMILES

SMILES staat voor Simplified Molecular Input Line Entry System, dat een van de formaten is om een chemische structuurformule te schrijven als tekst.

Als ChemDraw gebruikt, klikt u op [Edit] – [Select All] om het molecuul dat u tekent te selecteren en klikt op [Edit] – [SMILES] om het te kopiëren.

Zoekopdracht met trefwoorden
Gecombineerd zoeken met structuurformule en trefwoorden, invoeren in de aanvullende zoekvelden.
Op de pagina met zoekresultaten is de exacte overeenkomst als eerste weergegeven en de andere resultaten daaronder.  

Raadpleeg het volgende om de zoekterm in te voeren.
Term Zoekterm invoeren
Productnaam Productnaam Voer maximaal 5 woorden in, gescheiden door een spatie, om een “EN” zoekopdracht in te geven.
b.v. Voer “Acetyl Butyl” in om te zoeken naar productnamen die zowel de woorden “Acetyl” en “Butyl” bevatten.
In het geval van Griekse letters, voert u deze met Engelse spelling in, niet als Griekse letter.
b.v. alpha
Moleculair Gewicht Voer in elk tekstvak een getal in om binnen een range van moleculaire gewichten te zoeken.
Voer in elk tekstvak hetzelfde getal in om een specifiek moleculair gewicht te zoeken.
Smeltpunt (sp)/ vriespunt (vrp) Voer in elk tekstvak een getal in om binnen een range van temperaturen te zoeken.
Voer in elk tekstvak hetzelfde getal in om een specifieke temperatuur te zoeken.
Dichtheid Voer in elk tekstvak een getal in om binnen een range van soortelijke gewichten te zoeken.
Voer in elk tekstvak hetzelfde getal in om een specifiek soortelijk gewicht te zoeken.

Naar boven

Quick Multiple Search

 

Alle producten worden gezocht volgens exacte overeenkomst.
 1. Geef aan op welke zoekopdracht uitgevoerd dien te worden.
  Meervoudige zoekopdrachten kunnen niet worden uitgevoerd.
 2. Voer een nummer in elk tekstvak en klik op “Zoeken”.
  U kunt tot 10 producten tegelijk zoeken.

Raadpleeg het volgende om de zoekterm in te voeren.
Term Zoekterm invoeren
CAS nummer Dubbele namen kunnen afgekort worden.
Voer volledige nummers in. Als het nummer niet volledig is, zal het resultaat niet correct zijn.
MDL nummer "MFCD" kan afgekort worden.
Voer volledige nummers in , inclusief “0”. Onvolledige nummers zullen een onjuist resultaat geven.
Product Code Een letter, gevolgd door vier cijfers invoeren. (b.v. A0001)
Onvolledige nummers zullen een onjuist resultaat geven.

Naar boven