Over Lotnummers

[nl]閉じる
Het lotnummer van ons product is vermeld op het productlabel. Het is alfanumeriek en bestaat uit 4-5 karakters.

Over Lotnummers
Opmerking: Maak het juiste onderscheid tussen de volgende letters/cijfers:

•De letter "O" en het cijfer "0 (nul)"
•De letter "I" en het cijfer "1 (een)"
•De letter "Z" en het cijfer "2 (twee)"

[nl]閉じる