text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 16695-54-8 | Producten #: A0726

N-Acetoacetylmorpholine


Zuiverheid: >98.0%(GC)(N)
Synoniemen
documenten:
25G
€25.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0726
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__3NO__3 = 171.20  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 16695-54-8
Reaxys registratienummer 147888
PubChem product ID 87562273
MDL-nummer

MFCD00059774

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 72.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 68 °C
Kookpunt 140 °C/2 mmHg
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 240-742-4
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten