text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 926905-71-7 | Producten #: A2265

N-Acetyl-4-hydroxy-L-proline (cis- and trans- mixture)


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • N-Acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid (cis- and trans- mixture)
  • Ac-Hyp-OH (cis- and trans- mixture)
documenten:
5G
€25.00
1   11  
25G
€98.00
2   17  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2265
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__1__1NO__4 = 173.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 926905-71-7
Reaxys registratienummer 13266301
PubChem product ID 253661634
Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(GC) min. 97.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -114 to -120 deg(C=4, H2O)
eigenschappen
Smeltpunt 131 °C
Optische rotatie -117° (C=4,H2O)
oplosbaarheid in water Slightly soluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 251-780-6
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten