text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 74070-46-5 | Producten #: A3211

Aclonifen


Zuiverheid: >97.0%(HPLC)
Synoniemen
  • 2-Chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline
  • 2-Chloro-6-nitro-3-phenoxybenzenamine
documenten:
1G
€52.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A3211
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__9ClN__2O__3 = 264.67  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 74070-46-5
Reaxys registratienummer 8321574
MDL-nummer

MFCD00143542

Specificatie
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 79.0 to 83.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 82 °C
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 277-704-1
RTECS # CX9858650
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2922290063
Toepassing
Aclonifen: A Diphenylether Herbicide with Inhibition of Chlorophyll and Carotenoid Synthesis

Aclonifen is a diphenylether herbicide used in pre-emergence of the crops for the control of annual broad leaved weeds and some grassy weeds. In contrast with other herbicides of the diphenylether herbicide, aclonifen is not only acting through a phytotoxic protoporphyrin IX (PPIX, an intermediate in chlorophyll biosynthesis) accumulation but also through an inhibition of carotenoid (an essential component of photosynthetic organisms) biosynthesis. (The product is for research purpose only.)

References


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten