text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 366-18-7 | Producten #: B0468

2,2'-Bipyridyl


Zuiverheid: >99.0%(T)
Synoniemen
  • 2,2'-Bipyridine
  • 2,2'-Dipyridyl
documenten:
25G
€39.00
13   ≥40 
100G
€106.00
1   ≥40 
500G
€339.00
2   ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B0468
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__8N__2 = 156.19 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Te vermijden condities Light Sensitive
CAS RN 366-18-7
Reaxys registratienummer 113089
PubChem product ID 87563502
SDBS 1749
Merck-index (14) 3347
MDL-nummer

MFCD00006212

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 69.5 to 72.0 °C
Solubility in EtOH transparency
Ignition residue(Sulfate) max. 0.05 %
Suitability for iron-analysis to pass test
eigenschappen
Smeltpunt 72 °C
Kookpunt 273 °C
Maximale golflengte 280(EtOH) nm
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether, Ethanol, Benzene, Chloroform
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H311 : Giftig bij inslikken en bij contact met de huid.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
Voorzorgsmaatregelen P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Draag veiligheidshandschoenen/beschermende kleding/ veiligheidsbril/ gezichtsbescherming/ gehoorbeschermers.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 206-674-4
RTECS # DW1750000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
Toepassing
Mitophagy research

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.