text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 7477-67-0 | Producten #: B0508

Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) [for Determination of CN, Vitamin B12, etc]


Zuiverheid: >97.0%(T)
Synoniemen
  • Bispyrazolone
  • 3,3'-Dimethyl-1,1'-diphenyl-4,4'-bi(5-pyrazolone)
documenten:
25G
€66.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op
250G
€308.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B0508
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__0H__1__8N__4O__2 = 346.39  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 7477-67-0
Reaxys registratienummer 329220
PubChem product ID 87563532
SDBS 4973
MDL-nummer

MFCD00020765

Specificatie
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity(Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency
Suitability for cyan-analysis to pass test
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P272 : Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P280 : Beschermende handschoenen dragen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 231-282-5
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933199090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten