text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2665-12-5 | Producten #: B0519

Tri-o-tolyl Borate


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Boric Acid Tri-o-cresyl Ester
  • Tri-o-cresyl Borate
  • Boric Acid Tri-o-tolyl Ester
documenten:
5ML
€84.00
1   2  
25ML
€318.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B0519
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__1H__2__1BO__3 = 332.21  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 2665-12-5
Reaxys registratienummer 2012127
PubChem product ID 87563541
MDL-nummer

MFCD00059311

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 386 °C
Flp 174 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.09
Brekingsindex 1.56
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # ED4960000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2920907090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten