text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2665-12-5 | Producten #: B0519

Tri-o-tolyl Borate


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Boric Acid Tri-o-cresyl Ester
  • Tri-o-cresyl Borate
  • Boric Acid Tri-o-tolyl Ester
documenten:
5ML
€83.00
1   1  
25ML
€315.00
Neem contact met ons op 9  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B0519
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__1H__2__1BO__3 = 332.21 
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities Room Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 2665-12-5
Reaxys registratienummer 2012127
PubChem product ID 87563541
MDL-nummer

MFCD00059311

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 386 °C
Flp 174 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.09
Brekingsindex 1.56
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # ED4960000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2920907090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

Het product met het gezochte lotnummer is niet meer leverbaar en er is geen bijbehorende documentatie beschikbaar.

Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Het product met het gezochte lotnummer is niet meer leverbaar en er is geen bijbehorende documentatie beschikbaar.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.