text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 14592-56-4 | Producten #: B1676

Bis(acetonitrile)palladium(II) Dichloride


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)
documenten:
1G
€113.00
4   ≥20 
5G
€440.00
6   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B1676
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__6Cl__2N__2Pd = 259.43  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 14592-56-4
Reaxys registratienummer 14640205
PubChem product ID 87564577
SDBS 17192
MDL-nummer

MFCD00013122

Specificatie
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity(Chelometric Titration) min. 98.0 %
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H311 + H331 : Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 238-637-3
Transport informatie:
UN-nummer UN3439
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2843909000
Toepassing
Synthesis of Oxindoles

Typical Procedure: To a dried screw-cap vial is added anilide (0.3 mmol), AgOCOCF3 (132.5 mg, 0.6 mmol), (CH3CN)2PdCl2 (3.5 mg, 0.015 mmol) and chlorobenzene. The reaction mixture is stirred at 100-120 °C for 3-12 h in a pre-heated oil bath. After cooling to room temperature, the reaction is diluted with EtOAc and filtered with a glass filter. The filtrate is washed with 5% aqueous NaHCO3 and brine. The extract is dried over MgSO4 and concentrated in vacuo. The crude is purified by preparative TLC.

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten