text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 224047-41-0 | Producten #: B2829

Brassinazole


Zuiverheid: >93.0%(HPLC)
Synoniemen
  • 1-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(1-hydroxy-1-phenylethyl)ethyl]-1,2,4-triazole
  • 3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1-phenyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-1-propanol
documenten:
10MG
€210.00
Neem contact met ons op ≥20 
100MG
€1,323.00
1   18  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B2829
Zuiverheid / Analysemethode >93.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__8H__1__8ClN__3O = 327.81  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 224047-41-0
Reaxys registratienummer 8267246
PubChem product ID 87558534
Specificatie
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 93.0 area%
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten