text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 203866-13-1 | Producten #: B3178

(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic Acid


Zuiverheid: >97.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • (2S,4S)-1-Boc-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic Acid
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-cis-4-fluoro-L-proline
  • N-Boc-cis-4-fluoro-L-proline
documenten:
200MG
€62.00
Neem contact met ons op 3  
1G
€191.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B3178
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__6FNO__4 = 233.24  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 203866-13-1
Reaxys registratienummer 7975241
PubChem product ID 87560214
MDL-nummer

MFCD04973957

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 97.0 %
Optical purity(LC) min. 98.0 ee%
Purity(Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -55.0 to -59.0 deg(C=1, MeOH)
eigenschappen
Smeltpunt 162 °C
Optische rotatie -57° (C=1,MeOH)
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten