text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 67292-36-8 | Producten #: B3374

[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]cobalt(II) Dichloride


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichlorocobalt(II)
  • Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]cobalt(II)
documenten:
1G
€55.00
1   3  
5G
€214.00
Neem contact met ons op 16  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B3374
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3__4H__2__8Cl__2CoFeP__2 = 684.22  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 67292-36-8
PubChem product ID 87561244
MDL-nummer

MFCD03427161

Specificatie
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity(Chelometric Titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 224 °C(dec.)
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten