text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1670-14-0 | Producten #: B3379

Benzamidine Hydrochloride [for Biochemical Research]


Zuiverheid: >95.0%(T)(N)
Synoniemen
documenten:
5G
€26.00
2   2  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B3379
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(T)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__8N__2·HCl = 156.61  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Hygroscopic
CAS RN 1670-14-0
Reaxys registratienummer 3594959
PubChem product ID 87561166
MDL-nummer

MFCD00013025

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Purity(Argentometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C(after drying)
Solubility in Water almost transparency
Enzyme inhibition test to pass test
eigenschappen
Smeltpunt 171 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 216-795-4
RTECS # CV6260000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2925290090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten