text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 590-63-6 | Producten #: B4828

Bethanechol Chloride


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Carbamyl-β-methylcholine Chloride
  • (2-Carbamoyloxypropyl)trimethylammonium Chloride
documenten:
5G
€51.00
1   ≥20 
25G
€180.00
Neem contact met ons op 19  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B4828
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__1__7ClN__2O__2 = 196.68  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic,Heat Sensitive
CAS RN 590-63-6
Gerelateerde CAS RN 674-38-4
Reaxys registratienummer 3731819
PubChem product ID 253660743
Merck-index (14) 1185
MDL-nummer

MFCD00055224

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity(Argentometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 216 °C
oplosbaarheid in water Completely soluble
Oplosbaarheid (licht opl. in) Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 209-686-8
RTECS # BR5425000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2924190090
Toepassing
Bethanechol Chloride: A Parasympathomimetic Agent

Bethanechol chloride is a parasympathomimetic choline carbamate. It stimulates muscarinic receptors selectively without any effect on nicotinic receptors. Unlike acetylcholine chloride [A0084], bethanechol chloride is not hydrolyzed by cholinesterase. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten