text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 864163-80-4 | Producten #: B4944

(2,2'-Bipyridine)bis[2-(2,4-difluorophenyl)pyridine]iridium(III) Hexafluorophosphate


Zuiverheid: >80.0%(HPLC)
Synoniemen
  • Ir[(dFppy)2(bpy)]PF6
documenten:
200MG
€177.00
5   11  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B4944
Zuiverheid / Analysemethode >80.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3__2H__2__0F__1__0IrN__4P = 873.71  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 864163-80-4
Reaxys registratienummer 20153920
PubChem product ID 354333555
Specificatie
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity(HPLC) min. 80.0 area%
Elemental analysis(Nitrogen) 6.00 to 6.75 %
eigenschappen
Maximale golflengte 500(CH2Cl2) nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2843909000
Toepassing
TCI Practical Example: C(sp3)-H arylation catalyzed by photoredox catalyst

Used Chemicals

Procedure

To a solution of quinuclidine (22.4 mg, 0.201 mmol, 0.20 eq), Ir[(dFppy)2(bpy)](PF6)2 (18.0 mg, 0.0165 mmol, 1.7 mol%), K2HPO4 (0.358 g, 2.07 mmol, 2.1 eq) in THF (10 mL) was added methyl pentafluorobenzoate (0.146 mL, 1.00 mmol, 1.0 eq) at rt under N2. The mixture was placed at a distance of 2-3 cm from Blue LED lamp. The orange solution was stirred at rt under visible light irradiation. After 4.5 hours of irradiation, the solvent was removed in vacuo. The residue was diluted with dichloromethane and filtered through a silica gel pad. The filtrate was concentrated and purified by column chromatography (hexane : ethyl acetate on silica gel, hexane : ethyl acetate = 9 : 1 → 20 : 3), giving compound 1 as a colorless oil (125 mg, y. 45%).

Experimenter’s Comments

Tetrahydrofuran was degassed with nitrogen for 1 hour before use.
Irradiation of visible light was performed with Kessil A160WE Tuna Blue 40W×2.
The reaction mixture was monitored by 1H NMR, TLC (hexane : ethyl acetate = 10 : 1, Rf = 0.26).
The reaction was performed at rt, however the internal temperature rose up to 40 ˚C due to the insufficient cooling. Neverthelss, the reaction proceeded without any problems.


Analytical Data(Compound 1)


1H NMR (400 MHz, CDCl3); δ 5.27 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 4.09 (q, J = 7.3 Hz, 1H), 3.97 (s, 3H), 3.99−3.90 (m, 1H), 2.40−2.31 (m, 1H), 2.24−2.15 (m, 1H), 2.11-2.06 (m, 2H).

13C NMR (101 MHz, CDCl3); δ 160.2, 145.8, 143.4, 124.8, 104.5, 71.7, 69.4, 53.3, 32.4, 27.0.

19F NMR (376.5 MHz, CDCl3); δ −140.34 (d, J = 23 Hz, 2F), −142.95 (d, J = 23 Hz, 2F).

Lead Reference

Other References


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten