text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 22150-76-1 | Producten #: B6302

6-Biopterin


Zuiverheid: >95.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 2-Amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]pteridin-4(8H)-one
  • 2-Amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-4(8H)-pteridinone
documenten:
50MG
€145.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B6302
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__1N__5O__3 = 237.22  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 22150-76-1
Reaxys registratienummer 87860
MDL-nummer

MFCD00036787

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(HPLC) min. 95.0 area%
Purity(Volumetric Analysis) min. 95.0 %
Specific rotation -64.0 to -68.0 deg (C=0.2, 0.1mol/L HClaq.)
NMR confirm to structure
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # UO3506000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
Toepassing
6-Biopterin: An Oxidized Form of Tetrahydrobiopterin (BH4),

6-Biopterin is an oxidized form of tetrahydrobiopterin (BH4), which is an essential endogenous enzyme cofactor in probably every cell or tissue of higher organisms for biosynthesis of neurotransmitters (dopamine, noradrenaline, adrenaline, serotonin, and melatonin) and nitric oxide (NO). (The product is for research purpose only.)

References

Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten