text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 464-49-3 | Producten #: C0010

(+)-Camphor


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25G
€16.00
5   ≥20 
500G
€145.00
1   3  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0010
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__6O = 152.24  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 464-49-3
Reaxys registratienummer 1907611
PubChem product ID 87565221
SDBS 4329
Merck-index (14) 1732
MDL-nummer

MFCD00064149

Specificatie
Appearance White or Colorless powder to lump
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 182.0 °C
Specific rotation [a]20/D +41.0 to +46.0 deg(C=20, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 178 °C
Kookpunt 204 °C
Optische rotatie 44.5° (C=20,EtOH)
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 1.6 g/l   25 °C
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Alcohol,Ether,Chloroform
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H228 : Ontvlambare vaste stof.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 207-355-2
RTECS # EX1260000
Transport informatie:
UN-nummer UN2717
Klasse 4.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914290040
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten