text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 91-64-5 | Producten #: C0395

Coumarin


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • Cumarin
documenten:
25G
€15.00
2   ≥20 
500G
€57.00
3   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0395
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__6O__2 = 146.15  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 91-64-5
Reaxys registratienummer 383644
PubChem product ID 87565523
SDBS 802
Merck-index (14) 2562
MDL-nummer

MFCD00006850

Specificatie
Appearance White powder to crystal
Purity(GC) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 70 °C
Kookpunt 298 °C
Maximale golflengte 273 nm
oplosbaarheid in water Slightly soluble
Graad van oplosbaarheid in water 2.5 g/l   25 °C
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Ether,Chloroform
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol,Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P405 : Achter slot bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 202-086-7
RTECS # GN4200000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932209088
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten