text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2425-54-9 | Producten #: C0622

1-Chlorotetradecane


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Myristyl Chloride
  • Tetradecyl Chloride
documenten:
25ML
15,00 €
1   ≥20 
500ML
56,00 €
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0622
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__2__9Cl = 232.84  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 2425-54-9
Reaxys registratienummer 1742639
PubChem product ID 87565713
SDBS 5914
MDL-nummer

MFCD00000958

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 155 °C/15 mmHg
Flp 152 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.87
Brekingsindex 1.45
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 219-368-0
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2903190090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten