text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 140-10-3 | Producten #: C0636

trans-Cinnamic Acid Zone Refined (number of passes:40)


Zuiverheid: >99.8%(GC)
Synoniemen
  • trans-3-Phenylacrylic Acid Zone Refined (number of passes:40)
documenten:
1SAMPLE
€235.00
1   8  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0636
Zuiverheid / Analysemethode >99.8%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__8O__2 = 148.16  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 140-10-3
Reaxys registratienummer 1905952
PubChem product ID 87565727
SDBS 1997
Merck-index (14) 2299
MDL-nummer

MFCD00004369

Specificatie
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity(GC) min. 99.8 %
Melting point 134.0 to 136.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 135 °C
Kookpunt 300 °C
Maximale golflengte 273(MeOH) nm
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Benzene,Ether,Acetone,Ethanol,Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 205-398-1
RTECS # GD7850000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2916399090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten