text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 135-20-6 | Producten #: C0646

Cupferron


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
  • Ammonium Nitrosophenylhydroxylamine
  • N-Nitroso-N-phenylhydroxylamine Ammonium Salt
documenten:
25G
€25.00
4   ≥100 
500G
€271.00
1   19  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0646
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__9N__3O__2 = 155.16 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Light Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 135-20-6
Reaxys registratienummer 13430213
PubChem product ID 87565736
Merck-index (14) 2622
MDL-nummer

MFCD00078422

Specificatie
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 279.0 to 284.0 nm(H2O)
Absorbance(E1%1cm) min. 515(H2O, 279.0 to 284.0 nm)
Sensitiveness Iron (7 ppm) immediately causes yellow to yellowish brown turbidity
eigenschappen
Smeltpunt 164 °C
Maximale golflengte 282(H2O) nm
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Voorzorgsmaatregelen P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 205-183-2
RTECS # NC4725000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2928009090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.