text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 635-93-8 | Producten #: C0738

5-Chlorosalicylaldehyde


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
documenten:
5G
€30.00
2   ≥20 
25G
€97.00
1   18  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0738
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__5ClO__2 = 156.57  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 635-93-8
Reaxys registratienummer 636632
PubChem product ID 87565817
MDL-nummer

MFCD00003331

Specificatie
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 104.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 101 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 211-244-4
RTECS # VN5450000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2913000090
Toepassing
Site-Selective Iodination Using PyICl
Referenties

Pyridinium Iodochloride: An Efficient Reagent for Iodination of Hydroxylated Aromatic Ketones and Aldehydes

S. V. Khansole, S. S. Mokle, M. A. Sayyed, Y. B. Vibhute, J. Chin. Chem. Soc. 2008, 55, 871.


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten