text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2491-17-0 | Producten #: C0793

1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide Metho-p-toluenesulfonate [for Peptide Synthesis]


Zuiverheid: >96.0%(T)(N)
Synoniemen
  • CMC
documenten:
5G
€210.00
1   15  
25G
€1,046.00
1   6  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0793
Zuiverheid / Analysemethode >96.0%(T)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__1H__3__3N__3O__4S = 423.57 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 2491-17-0
Reaxys registratienummer 3872192
PubChem product ID 87565862
SDBS 15252
MDL-nummer

MFCD00011979

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Purity(Ion exchange titration) min. 96.0 %
eigenschappen
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Benzene, Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 219-650-3
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
Toepassing
A Water-soluble Carbodiimide
Referenties

Synthesis of Peptidomimetic Analogues of Echinocandins

C. -M. Ma, S. Takeda, S. Hibino, M. Daneshtalab, Heterocycles 2006, 68, 721.


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.