text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 124-48-1 | Producten #: C0854

Dibromochloromethane (stabilized with Ethanol)


Zuiverheid: >95.0%(GC)
Synoniemen
  • Chlorodibromomethane (stabilized with Ethanol)
documenten:
5G
€44.00
1   ≥20 
25G
€170.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0854
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht CHBr__2Cl = 208.28  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Te vermijden condities Light Sensitive
CAS RN 124-48-1
Reaxys registratienummer 1731046
PubChem product ID 87565914
SDBS 4443
Merck-index (14) 2135
MDL-nummer

MFCD00000820

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 95.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -22 °C
Kookpunt 122 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 2.42
Brekingsindex 1.54
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 2.7 g/l   20 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Benzene,Ether,Acetone,Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-704-0
RTECS # PA6360000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2903793090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten