text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 470-82-6 | Producten #: C0934

1,8-Cineole


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 1,8-Epoxy-p-menthane
  • Eucalyptol
documenten:
25ML
€15.00
4   4  
100ML
€38.00
1   11  
500ML
€103.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0934
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__8O = 154.25  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 470-82-6
Reaxys registratienummer 105109
PubChem product ID 87565985
SDBS 2002
Merck-index (14) 3895
MDL-nummer

MFCD00167977

Specificatie
Appearance Colorless clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 2 °C
Kookpunt 176 °C
Flp 48 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.92
Brekingsindex 1.46
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 3.5 g/l   21 °C
Oplosbaarheid (mengbaar met) Chloroform,Ether,Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 : In goed gesloten verpakking bewaren.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 207-431-5
RTECS # OS9275000
Transport informatie:
UN-nummer UN1993
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932990090
Toepassing
1,8-Cineole: A Bicyclic Monoterpene with Diverse Biological Activities

1,8-Cineole (other name: eucalyptol), a bicyclic monoterpene, is a major compound of many plant essential oils, mainly found in Eucalyptus globulus oil.1) It has been reported that 1,8-cineole has diverse biological activities, including anti-inflammatory,2) anti-oxidant,2) ant-inociceptive,3) and insect repellent4) properties. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten