text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 157141-27-0 | Producten #: C1500

Cyanomethylenetributylphosphorane


Zuiverheid: >97.0%(T)
Synoniemen
  • Tsunoda Reagent
documenten:
1G
€103.00
2   16  
5G
€329.00
1   ≥20 
25G
€1,053.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C1500
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__2__8NP = 241.36  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Moisture Sensitive,Heat Sensitive
Verpakking 1G-Ampule (Bekijk afbeelding)
CAS RN 157141-27-0
Reaxys registratienummer 6919233
PubChem product ID 87566497
MDL-nummer

MFCD01321151

Specificatie
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity(Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
eigenschappen
Soortelijk gewicht (20/20) 0.92
Brekingsindex 1.50
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931499090
Toepassing
New Mitsunobu Reaction (Tsunoda Reagent)

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten