text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 56-75-7 | Producten #: C2255

Chloramphenicol


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • D-(-)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
  • 2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)-2-propyl]acetamide
documenten:
25G
€29.00
1   ≥20 
250G
€196.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2255
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__1H__1__2Cl__2N__2O__5 = 323.13  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Te vermijden condities Light Sensitive
CAS RN 56-75-7
Reaxys registratienummer 2225532
PubChem product ID 87560304
Merck-index (14) 2077
MDL-nummer

MFCD00078159

Specificatie
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Argentometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 °C
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +21.0 deg(C=5, EtOH)
eigenschappen
Smeltpunt 151 °C
Optische rotatie 20° (C=5,EtOH)
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Methanol,Acetone,Ethanol
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Chloroform,Ether
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Benzene
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H340 : Kan genetische schade veroorzaken.
H350 : Kan kanker veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P202 : Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-287-4
RTECS # AB6825000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2941400000
Toepassing
Chloramphenicol: A Broad Spectrum Antibiotic and a Selective Reagent Genetically Engineered Cells

Chloramphenicol was originally isolated from the soil bacterium Streptomyces venezuelae in 1947. Chloramphenicol and a congener thiamphenicol [T2802] can now be made by chemical synthesis. Chloramphenicol has a highly stable which can be stored for prolonged times at room temperature. It has a broad spectrum of antibiotic activity including Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, and Escherichia coli, while it is not effective against Pseudomonas aeruginosa. Chloramphenicol inhibits protein synthesis in susceptible organisms by binding to specific nucleotides in 23S rRNA within the 50S subunit of a bacterial ribosome. However, chloramphenicol causes side effects including bone marrow suppression and aplastic anemia. Chloramphenicol is used in molecular biology as a selective reagent most commonly to isolate bacteria coupled to a gene coding for chloramphenicol resistance, which is one of the most frequently used selection markers for obtaining transgenic cells.

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten