text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 152120-62-2 | Producten #: C2709

N-(Carbobenzoxy)-1H-pyrazole-1-carboxamidine


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • N-(Benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
  • N-Cbz-1H-pyrazole-1-carboxamidine
  • 1-[N-(Carbobenzoxy)amidino]pyrazole
  • 1-(N-Cbz-amidino)pyrazole
documenten:
1G
21,00 €
2   8  
5G
82,00 €
1   15  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2709
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__1__2N__4O__2 = 244.25  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 152120-62-2
Reaxys registratienummer 6146986
PubChem product ID 172088938
MDL-nummer

MFCD00274657

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 111 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933199090
Toepassing
A Guanidinylating Reagent

Experimental procedure1): to N-(carbobenzoxy)-1H-pyrazole-1-carboxamidine (4.2 mmol, 1.026 g, 1 eq.) is added allylamine (40 mmol, 2.289 g, 3.0 mL, 9.5 eq.). The solution is stirred under argon for 2.5 h at 35 °C. The solution is cooled to room temperature, and the solvent is removed under reduced pressure to give the crude product. Flash column chromatography on silica gel (75:25, nHept/EtOAc) affords the product (0.806 g, 82% yield) as a yellow solid.

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten