text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 206996-60-3 | Producten #: C2974

Cerium(III) Acetate Hydrate


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Acetic Acid Cerium(III) Salt Hydrate
documenten:
25G
€23.00
1   ≥20 
500G
€210.00
1   13  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2974
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__9CeO__6·xH__2O = 317.25  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 206996-60-3
Gerelateerde CAS RN 537-00-8
Reaxys registratienummer 3693599
PubChem product ID 354333382
Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Chelometric Titration) min. 98.0 %(calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 10.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 308 °C(dec.)
oplosbaarheid in water Soluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 208-654-0
RTECS # FK4900000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2846100090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten