text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 29671-92-9 | Producten #: C3199

Chloroformamidine Hydrochloride


Zuiverheid: >98.0%(T)(N)
Synoniemen
documenten:
5G
€20.00
Neem contact met ons op 15  
25G
€70.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C3199
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht CH__3ClN__2·HCl = 114.96  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 29671-92-9
Reaxys registratienummer 3551122
PubChem product ID 354333142
MDL-nummer

MFCD00035527

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity(Argentometric Titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 180 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 249-765-4
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2925290090
Toepassing
An Amidine Salt Useful for Construction of 2-Aminopyrimidines

Synthesis of thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one derivative 21)
A mixture of 1 (0.3 g, 1.13 mmol), chloroformamidine hydrochloride (0.33 g, 2.83 mmol), and dimethylsulfone (0.53 g, 5.65 mmol) is heated at 130 °C for 30 min. After the mixture is cooled to room temperature, water (10 mL) is added and ammonium hydroxide is used to neutralize the suspension. The solid is filtered off, washed with water, and dried. The crude residue is purified by flash chromatography on silica gel (CH2Cl2 /MeOH 10:1) to yield 2 as a white solid (0.28 g, 95%).

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten