text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1620086-77-2 | Producten #: C3326

5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite


Zuiverheid: >95.0%(T)
Synoniemen
  • 6-Chloro-N,N-diisopropyl-4H-benzo[d][1,3,2]dioxaphosphinin-2-amine
documenten:
200MG
€79.00
Neem contact met ons op 18  
1G
€254.00
Neem contact met ons op 19  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C3326
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__3H__1__9ClNO__2P = 287.72  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Moisture Sensitive
CAS RN 1620086-77-2
Reaxys registratienummer 28732172
PubChem product ID 354334377
Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 45 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
Toepassing
Solid-phase Synthesis of DNA and RNA 5'-O-Triphosphates

C3326

After oligonucleotide synthesis:

5-Chloro-saligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite (Reagent I, C3326) is coupled to the 5'-end of the DMT-off oligonucleotide. Oxidation of the formed 5'-phosphite using the same oxidizing reagent used in standard oligonucleotide synthesis leads to support-bonded 5'-cycloSal-oligonucleotides. Reaction with pyrophosphate (Reagent II, B5440) yields the corresponding 5'-triphosphates. The 5'-triphosphorylated oligonucleotides are obtained after cleavage from the support in high purity and excellent yields. The whole reaction sequence was adapted to be used on a standard oligonucleotide synthesizer.

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten