text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 7540-51-4 | Producten #: C3619

(-)-β-Citronellol


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
  • β-Rhodinol
documenten:
5ML
€21.00
1   17  
25ML
€60.00
2   15  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C3619
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__2__0O = 156.27  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Te vermijden condities Light Sensitive
CAS RN 7540-51-4
Reaxys registratienummer 1721505
SDBS 19870
MDL-nummer

MFCD00063214

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
Optical purity(GC) min. 96.0 ee%
eigenschappen
Kookpunt 118 °C/29 mmHg
Flp 102 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.86
Brekingsindex 1.46
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 231-415-7
RTECS # RH3404000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2905220090
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten