text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 86-74-8 | Producten #: C3722

Carbazole (High Purity)


Zuiverheid: >99.0%(HPLC)
Synoniemen
  • 9H-Carbazole (High Purity)
  • Diphenylenimine (High Purity)
  • 9-Azafluorene (High Purity)
documenten:
1G
€36.00
Neem contact met ons op ≥20 
5G
€125.00
2   ≥20 
25G
€435.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C3722
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__9N = 167.21  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 86-74-8
Reaxys registratienummer 3956
SDBS 1354
Merck-index (14) 1790
MDL-nummer

MFCD00004960

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 245.0 to 249.0 °C
delayed emission to pass test
NMR confirm to structure
eigenschappen
Smeltpunt 247 °C
Maximale golflengte 292(THF) nm
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 1.20 mg/l   20 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Acetone
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-696-0
RTECS # FE3150000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten