text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: | Producten #: C3916

CPO-PEG3-DBCO (contains 5% Acetonitrile at maximum)


Zuiverheid: >85.0%(qNMR)
Synoniemen
  • 4-(11,12-Didehydrodibenzo[b,f]azocin-5(6H)-yl)-4-oxo-N-[13-oxo-16-(3-oxo-1-cyclopropen-1-yl)-3,6,9-trioxa-12-azahexadec-1-yl]butanamide (contains 5% Acetonitrile at maximum)
documenten:
25MG
€150.00
Neem contact met ons op 39  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C3916
Zuiverheid / Analysemethode >85.0%(qNMR)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3__4H__3__9N__3O__7 = 601.70 
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities -20°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Moisture Sensitive,Heat Sensitive
Specificatie
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity(qNMR) min. 85.0 %
NMR confirm to structure
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P405 : Achter slot bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.