text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 95-45-4 | Producten #: D0729

Dimethylglyoxime


Zuiverheid: >98.0%(W)
Synoniemen
  • 2,3-Butanedione Dioxime
  • Diacetyl Dioxime
documenten:
25G
16,00 €
4   18  
500G
128,00 €
1   10  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0729
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(W)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__8N__2O__2 = 116.12 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 95-45-4
Reaxys registratienummer 506731
PubChem product ID 87567366
SDBS 495
Merck-index (14) 3246
MDL-nummer

MFCD00002117

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Gravimetric Method) min. 98.0 %
Solubility in EtOH almost transparency
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Yellow with Nickel
eigenschappen
Smeltpunt 240 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether, Ethanol, Acetone
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 202-420-1
RTECS # EK2975000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2928009090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.