text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 602-38-0 | Producten #: D0837

1,8-Dinitronaphthalene


Zuiverheid: >85.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25G
€30.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0837
Zuiverheid / Analysemethode >85.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__6N__2O__4 = 218.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 602-38-0
Reaxys registratienummer 1881846
PubChem product ID 87567454
SDBS 1169
MDL-nummer

MFCD00003918

Specificatie
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(GC) min. 85.0 %
Melting point 150.0 to 172.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 161 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Acetone
Oplosbaarheid (zeer licht) Ether,Chloroform,Alcohol,Benzene
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 210-016-1
RTECS # QJ4552000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2904200090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten