text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 54970-72-8 | Producten #: D1928

Sodium 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate [for Biochemical Research]


Zuiverheid: >99.0%(T)
Synoniemen
  • 2,4-Dichlorophenol-6-sulfonic Acid Sodium Salt
  • 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic Acid Sodium Salt
  • DHBS
  • DCHBS
documenten:
25G
€96.00
Neem contact met ons op 2  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D1928
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__3Cl__2NaO__4S = 265.04 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 54970-72-8
Reaxys registratienummer 3640643
PubChem product ID 87568388
MDL-nummer

MFCD00009798

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(Ion exchange titration) min. 99.0 %
Hydrogendioxide detection test(Peroxidase method) to pass test
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 259-416-8
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2908990000
TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.