text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 60-29-7 | Producten #: D3479

Diethyl Ether Anhydrous (stabilized with BHT)


Zuiverheid: >99.5%(GC)
Synoniemen
  • Ether Anhydrous (stabilized with BHT)
  • Ethyl Ether Anhydrous (stabilized with BHT)
documenten:
500ML
€33.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Note:

This product cannot be shipped to Russia and Turkey.

500mL bottle of this product is attached with a DualSeal (double cap).
For details, please refer to the page "DualSeal (Double Cap)".

Artikel # D3479
Zuiverheid / Analysemethode >99.5%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__1__0O = 74.12  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive
Verpakking 500ML-DualSeal Bottle (Bekijk afbeelding)
CAS RN 60-29-7
Reaxys registratienummer 1696894
PubChem product ID 87559582
Merck-index (14) 3806
MDL-nummer

MFCD00011646

Specificatie
Appearance Colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.5 %
water max. 50 ppm
eigenschappen
Smeltpunt -116 °C
Kookpunt 35 °C
Flp -45 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.72
Brekingsindex 1.35
oplosbaarheid in water Soluble
Graad van oplosbaarheid in water 69 g/l   20 °C
Oplosbaarheid (mengbaar met) Alcohol,Benzene,Chloroform
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H224 : Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 : In goed gesloten verpakking bewaren.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-467-2
RTECS # KI5775000
Transport informatie:
UN-nummer UN1155
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) I
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2909110000
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten