text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 91-95-2 | Producten #: D3756

3,3'-Diaminobenzidine [for Biochemical Research]


Zuiverheid: >97.0%(T)
Synoniemen
  • 3,3',4,4'-Tetraaminobiphenyl
  • DAB
documenten:
1G
16,00 €
2   ≥40 
5G
40,00 €
1   29  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D3756
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__1__4N__4 = 214.27 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 91-95-2
Reaxys registratienummer 1212988
PubChem product ID 87560723
SDBS 22204
MDL-nummer

MFCD00007725

Specificatie
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity(Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 °C
Peroxidase detection test to pass test
eigenschappen
Smeltpunt 177 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H350 : Kan kanker veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P202 : Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 : Achter slot bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 202-110-6
RTECS # DV8750000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2921599090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.