text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 77-67-8 | Producten #: E0746

Ethosuximide


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • 2-Ethyl-2-methylsuccinimide
documenten:
5G
€29.00
1   ≥20 
25G
€112.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # E0746
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__1__1NO__2 = 141.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 77-67-8
Reaxys registratienummer 117054
PubChem product ID 87559573
Merck-index (14) 3748
MDL-nummer

MFCD00072123

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 51 °C
Kookpunt 150 °C/12 mmHg
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-048-7
RTECS # WN2800000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2925199590
Toepassing
Ethosuximide: A Specific T-Type Ca2+ Channel Inhibitor

Ethosuximide is a specific T-type Ca2+ channel inhibitor, and is presumed to reduce these low threshold T-type Ca2+ currents in thalamic neurons. Ethosuximide prevents the burst activity of thalamic neurons that is required for synchronous activation of cerebral cortical cells. Meanwhile, ethosuximide does not have any effect on GABA-mediated inhibition. Ethosuximide is effective only in absence seizures, a symptom of epilepsy. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten