text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 96568-04-6 | Producten #: E0811

Ethyl 3-(2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • 3-(2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionic Acid Ethyl Ester
  • Ethyl (2,6-Dichloro-5-fluoronicotinoyl)acetate
  • (2,6-Dichloro-5-fluoronicotinoyl)acetic Acid Ethyl Ester
documenten:
5G
€43.00
1   ≥20 
25G
€149.00
11   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # E0811
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__8Cl__2FNO__3 = 280.08  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 96568-04-6
Reaxys registratienummer 3615073
PubChem product ID 87560993
SDBS 52385
MDL-nummer

MFCD00799535

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(GC) min. 95.0 %(total of isomer)
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 72.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 69 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten