text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 12152-94-2 | Producten #: F0280

Ferroceneboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) [Cyclic boronating reagent for GC/MS]


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
documenten:
100MG
27,00 €
1   16  
1G
169,00 €
Neem contact met ons op 22  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # F0280
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__1BFeO__2 = 229.85 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 12152-94-2
PubChem product ID 87570055
MDL-nummer

MFCD00059074

Specificatie
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent 3-Benzyloxy-1,2-propanediol
eigenschappen
Oplosbaarheid (licht opl. in) Ether
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 235-272-1
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931900090
Toepassing
Cyclic Boronating Reagent for GC-MS

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten